Σημαντική η παρουσία εκπροσώπων και στελεχών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στην εκδήλωση με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία: μια πρόκληση για την εποχή μας». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στη Ξάνθη.

Περισσότερα...

Καβάλα, 20/09/2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας «Παροχή Υπηρεσιών μέσω Κοι.Σ.Π.Ε.: ενός (1) Τηλεφωνητή/τριας, ενός (1) Υπαλλήλου Γραφείου, ενός (1) Φύλακα Ασθενών, ενός (1) Κλητήρα και ενός (1) Υπαλλήλου Καθαριότητας», καλεί για πρόσληψη 5 άτομα για 5 διαφορετικές θέσεις εργασίας με τα ακόλουθα προσόντα:

pdf

Ολόκληρη η  πρόσκληση

 

 

doc

 Αίτηση

 

 

Σημειώνεται ότι, για την Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, θα ληφθεί υπόψη και η σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της κάθε αιτούμενης θέσης. Η αιτούμενη θέση/αντικείμενο εργασίας θα αναγράφεται στο άνω μέρος του εντύπου αίτησης πρόσληψης. Τυχόν βεβαιώσεις για επιπρόσθετα προσόντα μπορείτε να τα προσκομίσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή,
Tο Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Ακολουθήστε μας