Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 1 άτομο, Υπάλληλο Καθαριότητας, για 4 ώρες την εβδομάδα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Δράμα (περιοχή Νέας Σεβάστειας, τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός έναντι του COVID-19 καθώς ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας αποτελεί φορέα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2511810130.

Πρόσκληση (pdf)

H Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού του, σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα Νικολάου Μάρτη στο Διοικητήριο Καβάλας.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στην περίπτωση της μη προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση. Εάν δεν υπάρχει και πάλι η προβλεπόμενη απαρτία, βάσει καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί τελικώς στον ίδιο χώρο, μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00, με όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7), δίχως άλλη πρόσκληση.

Αναλυτικά τα θέματα ημερησίας διάταξης της Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πρόσκληση (pdf)

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας