Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού του, σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (ψηφιακή πλατφόρμα Zoom) και χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στην περίπτωση της μη προβλεπόμενης απαρτίας (ψηφιακή πλατφόρμα Zoom), βάσει καταστατικού, η Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00, με απομακρυσμένη συμμετοχή, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ζoom και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση. Εάν δεν υπάρχει και πάλι η προβλεπόμενη απαρτία (ψηφιακή πλατφόρμα Zoom), βάσει καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί τελικώς μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00, με όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7), με απομακρυσμένη συμμετοχή, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ζoom, δίχως άλλη πρόσκληση.

Η συμμετοχή των Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η διαπίστωση της απαρτίας για την έναρξή της και η συζήτηση επί όλων των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα πραγματοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZΟΟΜ.

Παρακαλούνται όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι και υποψήφιες στις εκλογές για το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, να το δηλώσουν στο e-mail του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (koispekavalas@gmail.com) το αργότερο έως τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.
Αναλυτικά τα θέματα ημερησίας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πρόσκληση (pdf)

Ακολουθήστε μας