Επικοινωνία

   Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
   Άγιος Σίλας, Τ.Κ. 65500, Καβάλα
   2510211063, 2513501627
  2510211064, 2513501627
  koispekavalas@gmail.com
  www.koispekavalas.gr

Ακολουθήστε μας