Έργο: "Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης, Στεγνώματος και Σιδερώματος Ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής"

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας κατά τα τέλη του έτους 2017, ανέλαβε το έργο σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης, Στεγνώματος και Σιδερώματος Ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής». Η σύμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το αρ. 20 του Ν. 4412/16 (συμβάσεις ανατεθειμένες κατά αποκλειστικότητα), έργο που συνεχίσει να το υλοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2018.

Από το συγκεκριμένο έργο δημιουργήθηκαν 4 νέες θέσεις εργασίας για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης), 1 εκ των οποίων ανήκει στην Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας