Έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων) Δήμου Νέστου»

Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τις αρχές του έτους 2018 υλοποιεί έργο σε συνεργασία με το Δήμο Νέστου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων) Δήμου Νέστου». Επίσης, και αυτή αποτελεί σύμβαση ανατιθέμενη κατά αποκλειστικότητας (άρθρο 20 του Ν. 4412/2016).

Για το συγκεκριμένο έργο ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας απασχολεί 10 εργαζόμενες/-ους για 4 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης), 3 εκ των οποίων ανήκουν στην Α’ κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας