Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Νομού Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τον Ιούλιο του 2016, επιλέχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας να υλοποιήσει πιλοτικά το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα" (Β’ φάση), ως επιπρόσθετη ενισχυτική δράση στο Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που υλοποιούν τριάντα Δήμοι στη χώρα.Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Νομού Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τον Ιούλιο του 2016, επιλέχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας να υλοποιήσει πιλοτικά το πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα" (Β’ φάση), ως επιπρόσθετη ενισχυτική δράση στο Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που υλοποιούν τριάντα Δήμοι στη χώρα. 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Εθνικής Τράπεζας και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) του Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Καβάλας (με την ουσιαστική συνδρομή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας) και ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα του Ιανουαρίου 2017 (Υπογραφή Σύμβασης 19/12/2016).

Τα ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ προωθούν την απαραίτητη και ορθή διατροφή εξασφαλίζοντας στα παιδιά ενέργεια και θρεπτικά συστατικά συμβάλλοντας στην καλή σωματική και νοητική λειτουργία, την ανάπτυξη, βάζοντας τα θεμέλια της καλής υγείας. Παράλληλα, με το κοινό γεύμα στο σχολείο ενισχύεται η κοινωνικότητα, η ομαδικότητα και η ψυχική υγιεινή. Βοηθούν, επίσης, να τεθούν οι βάσεις της μεσογειακής διατροφής, δημιουργώντας υγιή αντίληψη για την αξία του υγιεινού, «σπιτικού» γεύματος.Τα ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ προωθούν την απαραίτητη και ορθή διατροφή εξασφαλίζοντας στα παιδιά ενέργεια και θρεπτικά συστατικά συμβάλλοντας στην καλή σωματική και νοητική λειτουργία, την ανάπτυξη, βάζοντας τα θεμέλια της καλής υγείας. Παράλληλα, με το κοινό γεύμα στο σχολείο ενισχύεται η κοινωνικότητα, η ομαδικότητα και η ψυχική υγιεινή. Βοηθούν, επίσης, να τεθούν οι βάσεις της μεσογειακής διατροφής, δημιουργώντας υγιή αντίληψη για την αξία του υγιεινού, «σπιτικού» γεύματος. 

Το act4Greece ενισχύει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παροχή γευμάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Σε συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης φάσης της δράσης «Σχολικά Γεύματα στη Δυτική Αττική», κρίθηκε σκόπιμη η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Καβάλας – ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, λειτουργεί από το 2013 (έγκριση σκοπιμότητας ίδρυσης από το Υπουργείο Υγείας το 2011), αποτελεί επίσημο φορέα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας.Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Καβάλας – ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, λειτουργεί από το 2013 (έγκριση σκοπιμότητας ίδρυσης από το Υπουργείο Υγείας το 2011), αποτελεί επίσημο φορέα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας. 

Η οικονομική στήριξη του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" πραγματοποιήθηκε διαμέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Act4Greece που υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα. Υπάρχει, επίσης, στρατηγική συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Η Act4Greece, συγκεντρώνει χρήματα (crowd funding) από ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό τα οποία χρησιμοποιεί για την ενίσχυση προγραμμάτων Πρόνοιας, Υγείας και Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας, Έρευνας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και της Νεανικής & Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Περιβάλλοντος και Αειφορίας.

Οι ανάγκες παροχής ζεστών, υγιεινών γευμάτων σε δημοτικά σχολεία καλύπτονται διαμέσου του Προγράμματος Πρόνοια, Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη. Οι ανάγκες παροχής ζεστών, υγιεινών γευμάτων σε δημοτικά σχολεία καλύπτονται διαμέσου του Προγράμματος Πρόνοια, Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη.

Οι δωρεές γι’ αυτό πραγματοποιήθηκαν στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, απ’ ευθείας ή ηλεκτρονικά στο λογαριασμό: 080/005124 (ΙΒΑΝ:GR950110080000000800512411 / ΒΙC: ETHNGRAA) - www.act4greece.gr. 

Τον έλεγχο για την πλήρη διαφάνεια της διαχείρισης ανέλαβε η Grant Thornton International, διεθνής συμβουλευτικός οίκος επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η δημιουργία ενός νέου Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βασισμένο σε ολοκληρωμένες δράσεις, όπως το παρόν πρόγραμμα. 

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου) που καθόρισε το πρόγραμμα διατροφής, τους κανόνες υγιεινής και τις προδιαγραφές των χώρων εστίασης σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, παρασκευής και διανομής των γευμάτων. 

Ο προϋπολογισμός για τα "Σχολικά Γεύματα" στην Καβάλα (έως 1.183 μαθητές) ανερχόταν στο ποσό έως 290.000 ευρώ για το διάστημα 15 Δεκεμβρίου 2016 - 14 Ιουνίου 2017.

Το σύνολο των δωρεάν γευμάτων (ζεστό γεύμα, σαλάτα, ψωμί, φέτα κ.λπ) που προσφέρθηκαν στους μαθητές/τριες των συγκεκριμένων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων έως τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς 2016-2017 (έναρξη 16/01/2017 – λήξη 31/05/2017), ήταν περίπου 90.000 γεύματα.

Ακριβή Στοιχεία: 

 • Έναρξη 16/01/2017 – λήξη 31/05/2017.
 • Συμμετέχοντες/ επωφελούμενοι/ες μαθητές/τριες: 1126.
 • Προϋπολογισμός / σύνολο εισροών: 222.672,50 € (Αποδόθηκαν: 172.975,00 €, Υπολείπονται: 49.697,50 €).
 • Ημέρες εργασίας/διανομής γευμάτων στα σχολεία 16/01 - 31/05: 85.
 • Σύνολο μερίδων που παρήχθησαν, παρασκευάστηκαν, προσφέρθηκαν / διανεμήθηκαν ήταν 89.069 γεύματα.

Σημειώνεται ότι, υπήρχε πολύμηνη προετοιμασία πολύ πριν την έναρξη του έργου για τον προγραμματισμό του με πολλή δουλειά και δυσκολίες καθώς δεν είχαν δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας σαφείς αρμοδιότητες και οδηγίες.Σημειώνεται ότι, υπήρχε πολύμηνη προετοιμασία πολύ πριν την έναρξη του έργου για τον προγραμματισμό του με πολλή δουλειά και δυσκολίες καθώς δεν είχαν δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας σαφείς αρμοδιότητες και οδηγίες.

Με βάση την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Εθνική Τράπεζα και τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τα εννέα (9) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας που επωφελήθηκαν από τη δράση αυτή ήταν: το 2ο, το 5ο, το 7ο, του Αμυγδαλεώνα, το 1ο και το 2ο Κρηνίδων, του Ζυγού, των Φιλίππων και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, με προοπτική ανανέωσης του προγράμματος αυτού και στα επόμενα χρόνια.

Τα γεύματα παρασκευάστηκαν σε συνεργασία με επιλεγμένους προμηθευτές που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής, ασφάλειας και μεταφοράς τροφίμων και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που είχαν οριστεί.Τα γεύματα παρασκευάστηκαν σε συνεργασία με επιλεγμένους προμηθευτές που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής, ασφάλειας και μεταφοράς τροφίμων και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που είχαν οριστεί.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν συνεχείς έλεγχοι πιστοποίησης ποιότητας (περίπου 20) από αρμόδιους φορείς (ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Υγείας ΠΕ Καβάλας) κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

Το συγκεκριμένο έργο δημιούργησε 11 νέες θέσεις εργασίας για την υλοποίηση της δράσης αυτής, 6 εκ των οποίων ανήκουν στη Α’ κατηγορία μελών του ΚοιΣΠΕ Καβάλας και εργάζονται ως επί το πλείστον με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, η εργασία είναι θεραπευτική για τα μέλη της Α κατηγορίας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, καθώς έγιναν πιο αποδοτικοί και απέκτησαν αυτοπεποίθηση, ενώ παράλληλα, είχαν και την ευκαιρία να εκπαιδευτούν περαιτέρω στο πλαίσιο σεμιναρίων του ΕΦΕΤ και να αποκτήσουν ειδικές πιστοποιήσεις.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσες και όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία και την υλοποίηση του έργου ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ.

 • Τo Πρόγραμμα crowdfunding «act4Greece» της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη και τη συμβολή του στη συγκέντρωση πόρων υπέρ της δράσης «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» σε εννέα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.τo Πρόγραμμα crowdfunding «act4Greece» της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη και τη συμβολή του στη συγκέντρωση πόρων υπέρ της δράσης «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» σε εννέα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ για τη στήριξη, τη συμβολή και τη συνεισφορά της στο πιλοτικό πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» και ειδικότερα τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας κ. Κωνσταντίνο Μπαντίκο και όλους τους Διευθυντές και Δασκάλους των Σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Απέδειξαν ότι ο Έλληνας Εκπαιδευτικός είναι κοινωνικά συμμέτοχος στη στήριξη μαθητών και οικογενειών. 
 • Τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κ. Αναστάσιο Καρασαββόγλου και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για την, με ενθουσιασμό, στήριξη και συμμετοχή στο έργο αυτό, αποδεικνύοντας και μια άλλη πτυχή της κοινωνικής προσφοράς των Νοσοκομείων της χώρας.  
 • Το Γραφείο Υποστήριξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ) των κ.κ. Γιάννη Τσουκαλίδη και Αντώνη Κώστα με όλο το επιτελείο τους για την άψογη και πολύχρονη στήριξη τους, με την οποία έγινε πραγματικότητα η οργάνωση και ο συντονισμός του συγκεκριμένου έργου αλλά και για τις νέες δράσεις του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας που έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν στο άμεσο διάστημα. 
 • Τo ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ για τη στήριξη, τη συμβολή και τη συνεισφορά του στο πιλοτικό πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» σε εννέα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
 • ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ.
 • Την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και τα στελέχη της (Δίκτυο Βορείου Ελλάδος, Δίκτυο ΑΜΘ και Κεντρικό Κατάστημα Καβάλας) για τη στήριξη και τη συμβολή της για την ολοκλήρωση της δράσης «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» σε εννέα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Τον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ για τη στήριξη, τη συμβολή και τη συνεισφορά του στο πιλοτικό πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» σε εννέα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Το Υπουργείο Παιδείας που συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου, διαμέσου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Το Υπουργείο Υγείας και την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. 
 • Την κα. Δέσποινα Καραμήτσου, Υπεύθυνη του Γραφείου της Αν. Υπουργού Κοιν. Αλληλεγγύης, για το άψογο γενικό συντονισμό της συνεργασίας όλων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο.
 • Την κα. Θεανώ Φωτίου, Αν. Υπουργό Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την οργάνωση ολοκληρωμένων δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης και ιδιαίτερα στο μαθητικό πληθυσμό.
 • Την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΟΥΡΝΟΙ ΦΕΛΛΑΧΙΔΗ» για τη στήριξη, τη συμβολή και τη συνεισφορά του (ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) στο πιλοτικό πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» σε εννέα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΛΛΟΤΙΝΟ» για τη στήριξη, τη συμβολή και τη συνεισφορά του στο πιλοτικό πρόγραμμα «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016-2017» σε εννέα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Τα έντυπα και ηλεκτρονικά τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την επικοινωνιακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Μεγάλοι χορηγοί του προγράμματος:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 60.000 €
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 45.000 € 
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30.000 €      
 • Trans Adriatic Piperline AG Greece 40.000 €      
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 30.000 €      
 • ΤΕΡΝΑ ΑΕ 15.000 €    
 • ΤΕΡΝΑ ΑΕ 15.000 €     
 • ΔΕΠΑ ΑΕ 15.000 €     
 • ΔΕΠΑ ΑΕ 5.000 € 
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. 17.000 €      
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΕΛΠΕ) 15.000 €    
 • ΕΘΝΙΚΗ FACTORS 8.000 €    
 • ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 4.000 €      
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. 4.000 €      
 • ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ 2.000 €   
 • BASF HELLAS 2.000 € 

Με τιμή
Μιχαήλ Σωτηρίου
Συντονιστής – Διευθυντής 
του Ψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Ακολουθήστε μας