Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Υγείας «Ανάπτυξη Δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας», καλεί για πρόσληψη τρία (3) άτομα, με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης έως ένα (1) έτος.

Αναλυτικά (pdf)

Ακολουθήστε μας