Καβάλα, 20/09/2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας «Παροχή Υπηρεσιών μέσω Κοι.Σ.Π.Ε.: ενός (1) Τηλεφωνητή/τριας, ενός (1) Υπαλλήλου Γραφείου, ενός (1) Φύλακα Ασθενών, ενός (1) Κλητήρα και ενός (1) Υπαλλήλου Καθαριότητας», καλεί για πρόσληψη 5 άτομα για 5 διαφορετικές θέσεις εργασίας με τα ακόλουθα προσόντα:

pdf

Ολόκληρη η  πρόσκληση

 

 

doc

 Αίτηση

 

 

Σημειώνεται ότι, για την Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, θα ληφθεί υπόψη και η σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της κάθε αιτούμενης θέσης. Η αιτούμενη θέση/αντικείμενο εργασίας θα αναγράφεται στο άνω μέρος του εντύπου αίτησης πρόσληψης. Τυχόν βεβαιώσεις για επιπρόσθετα προσόντα μπορείτε να τα προσκομίσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή,
Tο Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Καβάλα, 02/04/2018

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και του νέου Εποπτικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Καβάλας (ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας).

Περισσότερα...

Ακολουθήστε μας